WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Uwaga !!!
 
W dniach 21-25 stycznia 2019 roku,
Dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.
 
[Mieczysław Mucha, 2019-01-16 09:34]
Program POZ PLUS zaproszenie dla studentow pobierz
[Mieczysław Mucha, 2019-01-14 14:18]
Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych, którzy nie oddali podań o przepisanie ocen z już zaliczonych przedmiotów na powtarzanych semestrach – nie będą mięli wpisanych ocen na karcie osiągnięć.
 
Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 22 ust. 4.
[Mieczysław Mucha, 2018-12-21 16:49]
UWAGA !!!
 
 
STUDENCI WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. 
 
 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej 
§ 6 pkt. 9).
 
Informujemy, iż w przypadku nieuregulowania zaległych płatności - Prodziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej 
§ 23 pkt. 4, ustęp 3), nie dopuszczając tym samym do sesji egzaminacyjnej.
 
[Mieczysław Mucha, 2018-12-21 16:48]

AKTUALIZACJE

2019-01-15 09:13
Rozkłady zajęć
2019-01-14 08:19
Skład Rady Wydziału
2019-01-09 13:24
Dyplomy, egzamin dyplomowy
2019-01-04 14:35
Godziny Przyjęć Dziekanatu
2018-12-18 09:36
Prace Rady Wydziału
2018-12-01 17:46
Programy studiów
2018-11-27 13:13
Day of Escape
2018-10-15 10:42
Druki i podania
2018-10-15 07:10
Praktyki
2018-09-25 21:52
Pomoc materialna
2018-09-23 20:03
Dzień liczby PI
2018-09-19 07:13
Wyniki Rekrutacji

OGŁOSZENIA

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„E-doradztwo: trafny wybór kierunku studiów - szansą na sukces”

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, w sali 123 (Budynek CUP, II piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: E-doradztwo: trafny wybór kierunku studiów- szansą na sukces”  (E-doradztwo). Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatel- będzie mógł realizować on-line w związku z wyborem ścieżki edukacyjno - zawodowej na poziomie szkolnictwa wyższego.  Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 r., godzina 13;00 na adres dziekanwfmi@pk.edu.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: 
„E-Doradztwo:  PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.
Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie, (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.
Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.
[Mieczysław Mucha, 2019-01-17 07:34]

UWAGA!

Dear Foreign Students (ERASMUS,exchange etc.)!
For your own comfort please contact us via email. It’ll be easier to help you that way! Here are all email addresses: link

[Mieczysław Mucha, 2018-08-25 08:03]
Absolwenci I i II stopień
Informujemy, że dyplomy osób, które broniły się w czerwcu i lipcu 2018, będą do odbioru od dnia 10.09.2018. Przed odbiorem proszę pamiętać o uzupełnieniu wpłat za dyplom oraz uzupełnić kartę odejścia.
[Mieczysław Mucha, 2018-08-14 22:39]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska