WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowyTerminy obron: 

 1. Informacje o obronach znajdują się na nowych stronach Wydział Informatyki i Telekomunikacji https://it.pk.edu.pl/
 2. Informacje o obronach znajdują się na nowych stronach Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki https://imf.pk.edu.pl/
[Mieczysław Mucha, 2019-09-19 14:02]
Harmonogramy obron: 1. Informacje o obronach znajdują się na nowych stronach Wydział Informatyki i Telekomunikacji https://it.pk.edu.pl/
 2. Informacje o obronach znajdują się na nowych stronach Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki https://imf.pk.edu.pl/
[Mieczysław Mucha, 2019-09-19 14:02]

Informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 

1. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w sprawie zakresu i warunków przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym oraz prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym - pobierz

2. Regulamin antyplagiatowy - pobierz

3. Procedura dyplomowania studentów na WFMiI - pobierz

Załączniki:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej -pobierz pdf
 • Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej - pobierz pdf lub pobierz doc
 • Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej - pobierz pdf
 • Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - pobierz pdf
 • Oświadczenie studenta o zgodności treści wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej z plikiem pracy w ASAP - pobierz pdf
 • Podanie o dyplom w języku angielskim - pobierz pdf lub pobierz doc
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej - pobierz latex lub pobierz doc 
 • 6 zdjęć do dyplomu według wymogów (dodatkowe 1 zdjęcie w przypadku wnioskowania o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy). 
(* Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny 
być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, 
przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
Wyjątkiem jest osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, 
która może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie 
przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Fotografie powinny mieć 
zachowane równomierne oświetlenie twarzy. Twarz na zdjęciu powinna 
mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka. Sylwetka na zdjęciu 
powinna być skadrowana jako popiersie w proporcji około 2/3 (głowa) do 
1/3 (tors). Tło fotografii powinno być jasne i jednolite. Fotografie 
umieszczone w dyplomie powinny przedstawiać absolwenta w stroju formalnym.) • Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60 PLN komplet polski, 40 PLN za odpis w języku obcym.
 • Prace wraz z dokumentami składa się w sekretariatach instytutów.

4. Zagadnienia dotyczące praw majątkowych do prac dyplomowych - informacja radcy prawnego

5. Uwaga: prezentacja pracy dyplomowej powinna być wykonana w postaci pliku .ppt lub .pptx.

6. Forma elektroniczna pracy dyplomowej powinna zostać wygenerowana do formatu .pdf i zapisana na płycie CD lub DVD.

7. Wzór Opini i Recenzji pracy dyplomowej dla kierunku Informatyka obowiązuje od 02-04-2016- opinia pobierz i recenzja pobierz doc 

[Mieczysław Mucha, 2019-06-17 12:25]

Propozycje tematów prac dyplomowych: Menedżer dyplomów

[Mieczysław Mucha, 2018-09-10 10:27]

Wzory dokumentów:

 1. Uwagi o sposobie pisania pracy dyplomowej - kierunek informatyka - pobierz
 2. Karta odejścia (Obiegówka) - pobierz
[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 12:59]
Zagadnienia na egzamin: 
  1. Kierunek: Fizyka Techniczna
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Fizyka Techniczna - pobierz
  2. Kierunek: Informatyka (zagadnienia na egzamin dyplomowy I i II stopnia są takie same dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, I stopień, na kierunku Informatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Grafika komputerowa i multimedia (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Informatyka stosowana (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Teleinformatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
  3. Kierunek: Matematyka

 

[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 12:58]

Harmonogram dyplomowania I termin: 

 1. Kierunek matematyka studia licencjackie
 2. Kierunek matematyka studia magisterskie
[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 12:55]

Harmonogram dyplomowania II termin:

 1. Kierunek matematyka studia licencjackie
 2. Kierunek matematyka studia magisterskie
[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 12:55]

Po obronie:

 1. Po obronie należy:
  • wydrukować „Kartę odejścia” i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
 2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia”
[Mieczysław Mucha, 2018-07-03 13:32]

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

 

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

[Mieczysław Mucha, 2018-07-03 13:27]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 10:05]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska