WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

PraktykiWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań. 
Do zadań praktykantów/wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:
zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,
pracach biurowych,organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
przygotowaniu kursów e-learningowych,
obsłudze użytkowników,
redagowaniu i korekcie treści.
      
Możliwość prowadzenia zajęć:
warsztatów zgodnych z profilem studiów,
szkoleń komputerowych dla seniorów,
spotkań biblioterapeutycznych,
      
Od praktykanta oczekujemy:
zdolności komunikacyjnych,
kultury osobistej,
umiejętności pracy w zespole,
biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.
      
Dodatkowym atutem będzie znajomość:
platform: Wordpress, Moodle,
programów graficznych,
dysku Google,
języków obcych.
      
W zamian oferujemy:
praktykę/wolontariat uregulowany umową w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie,
wystawienie referencji o odbytych praktykach/wolontariacie,
pracę w miłej atmosferze, 
w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury. 
      
Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info
 
 
 
        Renata Augustyn
 
---------------------------------------------------
 
kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badań
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243
tel. 00 48 12 37-52-285
renata.augustyn@rajska.info
www.rajska.info
[Andrzej Osak, 2019-05-15 08:06]

Informujemy, że w sprawach praktyk studenci powinni kontaktować się z dr inż. Andrzejem Osakiem,  (Instytut Fizyki). 

Kontakt telefoniczny: (12) 637-06-66 lub numer wewnętrzny PK 25-80.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 12:30 do 13:30 w Dziekanacie WFMiI. 

 

Do zalicznia praktyki wymagane są:

1. Sprawozdanie z odbytej praktyki podpisane przez opiekuna praktykanta z ramienia pracodawcy,

2. Drugi egzemplarz porozumienia w sprawie praktyk podpisany przez pracodawcę. (wzór porozumienia w zakładce druki i podania) 

 

Sprawozdanie (2-5 stron) z odbytej praktyki powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, nazwisko imię i dane kontaktowe opiekuna praktykanta (tel. i e mail), opis firmy, przebieg praktyki, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. Sprawozdanie powinno zostać zaakceptowane przez opiekuna praktykanta co potwierdza podpis na sprawozdaniu względnie odrębne zaświadczenie.

 

Praktyka odbyta na innym wydziale może być przepisana przez właściwego prodziekana. (wzór podania w zakładce druki i podania)

 

Zaliczanie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego

 

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego składają następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie (2-5 stron) opisujące zdobyte doświadczenie zawodowe.

2. Dokument (kserokopia) potwierdzające pracę zawodową (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Podanie do właściwego dla danego kierunku Prodziekana (wzór w zakładce druki i podania)

 

Sprawozdanie (2-5 stron) powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, opis firmy, przebieg pracy, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. 

 

Poza terminami dyżurów dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki można składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć. 

 

Wzór porozumienia w sprawie praktyk - plik docx lub plik pdf

Wzór podania o przepisanie praktyki - plik doc lub plik pdf

Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego - plik pdf  lub plik doc

Regulamin praktyk studenckich na WFMiI PK

[Andrzej Osak, 2019-04-09 11:20]

 

Oferta praktyk i współpracy z AIESEC dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.

 

Zapraszamy!

Więcej informacji pobierz

 

Dodatkowe informacjr: www.krakow.aiesec.pl

Karolina Gieroba:karolinagieroba@gmail.com

Telefon: +48 506 723 917

[Andrzej Osak, 2018-08-08 15:14]

Praktyki organizuje stowarzyszenie studentów IAESTE:

 

Zapraszamy!

 

Dodatkowe informacjr: www.iaeste.pl 

Kontaktem do IAESTE na naszej uczelni jest Pani Monika Chrapczyńska monika.chrapczynska@iaeste.pl

W sprawie zgłoszeń należy się skontakować z ania.basista@gmail.com lub ola.partyka11@gmail.com

Formular 1:pobierz

Formular 1: pobierz

[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 17:08]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Codibly.com, która prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska:

- PROGRAMISTA C/C++ SYSTEMÓW WBUDOWANYCH - link

- JAVA DEVELOPER - link

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:50]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:48]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:38]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Koło Naukowe KWARK
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Menedżer Dyplomów
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Day of Escape
Dzień Liczby PI
Samorząd Studencki Wfmii PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska