WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

PraktykiInformujemy, że w sprawach praktyk studenci powinni kontaktować się z dr inż. Andrzejem Osakiem,  (Instytut Fizyki). 

Kontakt telefoniczny: (12) 637-06-66 lub numer wewnętrzny PK 25-80.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 12:30 do 13:30 w Dziekanacie WFMiI. 

 

Do zalicznia praktyki wymagane są:

1. Sprawozdanie z odbytej praktyki podpisane przez opiekuna praktykanta z ramienia pracodawcy,

2. Drugi egzemplarz porozumienia w sprawie praktyk podpisany przez pracodawcę. (wzór porozumienia w zakładce druki i podania) 

 

Sprawozdanie (2-5 stron) z odbytej praktyki powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, nazwisko imię i dane kontaktowe opiekuna praktykanta (tel. i e mail), opis firmy, przebieg praktyki, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. Sprawozdanie powinno zostać zaakceptowane przez opiekuna praktykanta co potwierdza podpis na sprawozdaniu względnie odrębne zaświadczenie.

 

Praktyka odbyta na innym wydziale może być przepisana przez właściwego prodziekana. (wzór podania w zakładce druki i podania)

 

Zaliczanie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego

 

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego składają następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie (2-5 stron) opisujące zdobyte doświadczenie zawodowe.

2. Dokument (kserokopia) potwierdzające pracę zawodową (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Podanie do właściwego dla danego kierunku Prodziekana (wzór w zakładce druki i podania)

 

Sprawozdanie (2-5 stron) powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, opis firmy, przebieg pracy, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. 

 

Poza terminami dyżurów dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki można składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć. 

 

Wzór porozumienia w sprawie praktyk - plik docx lub plik pdf

Wzór podania o przepisanie praktyki - plik doc lub plik pdf

Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego - plik pdf  lub plik doc

Regulamin praktyk studenckich na WFMiI PK

[Andrzej Osak, 2019-04-09 11:20]

 

Oferta praktyk i współpracy z AIESEC dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.

 

Zapraszamy!

Więcej informacji pobierz

 

Dodatkowe informacjr: www.krakow.aiesec.pl

Karolina Gieroba:karolinagieroba@gmail.com

Telefon: +48 506 723 917

[Andrzej Osak, 2018-08-08 15:14]

Praktyki organizuje stowarzyszenie studentów IAESTE:

 

Zapraszamy!

 

Dodatkowe informacjr: www.iaeste.pl 

Kontaktem do IAESTE na naszej uczelni jest Pani Monika Chrapczyńska monika.chrapczynska@iaeste.pl

W sprawie zgłoszeń należy się skontakować z ania.basista@gmail.com lub ola.partyka11@gmail.com

Formular 1:pobierz

Formular 1: pobierz

[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 17:08]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Codibly.com, która prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska:

- PROGRAMISTA C/C++ SYSTEMÓW WBUDOWANYCH - link

- JAVA DEVELOPER - link

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:50]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:48]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:38]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska