WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Analityka Danych
 

Kierunek: Informatyka

 

Specjalność: Analityka danych

 

Program studiów na specjalności Analityka danych zorientowany jest na przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w grupie największych podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw globalnych lub ogólnokrajowych dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną służącą między innymi do gromadzenia informacji oraz przetwarzających i analizujących zgromadzone informacje w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej. Absolwenci specjalności mogą z równym powodzeniem podejmować pracę w firmach sektora MSP na stanowiskach związanych z systemami gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych.

 

Program specjalności kształtowany był z udziałem zarówno doświadczonej kadry naukowo dydaktycznej, jak również ludzi bezpośrednio związanych zawodowo z gospodarką narodową, co zapewniło dopasowanie wymagań i standardów nauczania w zakresie kształcenia do oczekiwań i postulatów rynku pracy, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie najbliższych lat.

 

Fundamentalnym celem kształcenia na specjalności Analityka danych jest ukształtowanie absolwenta gotowego bezpośrednio po ukończeniu studiów do podjęcia próby samodzielnego działania w każdym z kluczowych obszarów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

• statystyki i probabilistyki,

• akwizycji i przetwarzania danych,

• analizy danych multimedialnych,

• metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego,

• statystycznych metod analizy dużych zbiorów danych,

• zaawansowanych metod statystycznych i obliczeniowych z wykorzystaniem

• symbolicznych języków programowania (R, Python, Matlab, Mathematica, SAS).

 

Istotnym elementem umożliwiającym z jednej strony realizację sformułowanych wyżej celów kształcenia, z drugiej zaś zapewniającym niezbędną elastyczność w zakresie ciągłego dostosowywania sylwetki absolwenta do szybko zmieniających się warunków i oczekiwań rynku pracy stanowią przedmioty obieralne. Otwarta formuła kształcenia umożliwiająca w ramach tej grupy zajęć indywidualne kształtowanie kolejnych roczników absolwentów specjalności Analityka danych umożliwia utrzymanie właściwego dystansu i nadążanie za szybko zmieniającym się światem.

 

Więcej informacji:

Instytut Teleinformatyki (F-5)

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel./fax. 48 (12) 628 26 70

email: teleinfo@pk.edu.pl


[Mieczysław Mucha, 2018-08-29 20:48]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska