WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail:aneta.zielinska@pk.edu.pl


Komisję stypendialną tworzą następujące osoby:

Oliwia Gruewa - przewodnicząca

Otylia Leśniak - wiceprzewodnicząca

Katarzyna Olender - członek WKS

Grzegorz Moś - członek WKS

Bartosz Dutka - członek WKS

Weronika Rumin – Pracownik Dziekanatu

[Mieczysław Mucha, 2019-08-21 16:57]

Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2019/20 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod adresem www.pk.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2019-08-21 16:57]

Informacje dotyczące stypendium socjalnego znajdują się w writualnym dziekanacie: ehms

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 08:58]
[Mieczysław Mucha, 2019-08-21 16:59]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska