WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Struktura WydziałuAdministracja Wydziału (F-0) 

 • Kierownik administracyjny: mgr Jolanta Ochał
 • Kierownik dziekanatu: mgr Anna Ristic - Malec

Instytut Fizyki (F-1) 

 • Dyrektor: dr hab. Sebastian Kubis
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr inż. Małgorzata Duraj 

 

Struktura Instytutu:

Katedra Struktury Materii (F-11) 

 • Kierownik: dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK

 

Katedra Fizyki Materiałów (F-12) 

 • Kierownik: dr hab. Ewa Gondek

 

Zespól Laboratoriów Dydaktycznych (F-13)

 • Kierownik: dr inż. Małgorzata Duraj

 

Laboratorium Metrologii Optycznej (F-14)

 • Kierownik: dr Andrzej Osak

 

Instytut Matematyki (F-2)

 • Dyrektor: dr hab. Włodzimierz Jelonek
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr Katarzyna Pałasińska

 

Struktura Instytutu:

Zakład Analizy Matematycznej (F-21)

 • Kierownik: dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

 

Zakład Metod Geometrycznych i Analizy Zespolonej (F-22)

 • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Jelonek

 

Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej (F-23)

 • Kierownik: dr hab. Ihor Mykytyuk

 

Zakład Algebry (F-24)

 • Kierownik: prof. dr hab. Orest ARTEMOVYCH

 

Instytut Informatyki (F-3)

 • Dyrektor: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr inż. Paweł Ozimek
 • Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju: 

 

Struktura Instytutu:

Zakład Metod Obliczeniowych (F-31)

 • Kierownik: Prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

 

Zakład Inteligencji Obliczeniowej (F-32)

 • Kierownik: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK

 

Zakład Modelowania Systemów Złożonych (F-33)

 • Kierownik: dr hab. inż. Marek Stanuszek

 

Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności (F-34)

 • Kierownik: dr hab. inż. Jan Kucwaj

 

Zespół Technicznej Obsługi (F-35)

 • Kierownik: mgr inż. Witold Kulig

 

Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4)

 • Dyrektor: dr hab. Jacek Jaśtal
 • Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Joanna Żyra 

 

Struktura Instytutu:

Zakład Ekonomii, Zarządzania i Marketingu (F-41)

 • Kierownik: dr hab. Viktor Shevchuk, prof. PK

 

Zakład Filozofii, Etyki i Socjologii (F-42)

 • Kierownik: dr hab. Jacek Jaśtal

 

Instytut Teleinformatyki (F-5)

 • Dyrektor: dr hab. Zbisław Tabor, prof. PK
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr inż. Anna Jasińska-Suwada 

 

Struktura Instytutu:

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (F-51)

 • Kierownik: dr hab. inż. Lesław Bieniasz

 

Zakład Systemów Rozproszonych (F-52)

 • Kierownik: dr hab. Zbisław Tabor, prof. PK
[Mieczysław Mucha, 2018-08-21 18:13]

Wydział składa się z następujących instytutów:

[Mieczysław Mucha, 2018-08-21 18:06]
[Mieczysław Mucha, 2018-08-21 18:25]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska