WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Uchwały i zarządzenia Rady Wydziału


 1. 128.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęc na studia na WIiT w roku 2019_2020: pobierz
 2. 127.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjęć, wykazu kierunków i specjalności na WIiT w roku 2020_2021: pobierz
 3. 127-1.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przyjęc na studia I stopnia na WIiT laureatów oraz finalistów olimpiad: pobierz
 4. 126.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce na I stopniu kierunku Informatyka:pobierz
 5. 125.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce specjalności Data Science na II stopniu kierunku Informatyka: pobierz
 6. 124.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zatrudnienia na pół etatu dr hab Joanny Kołodziej, prof PK: pobierz
 7. 123.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Daniela Grzonki: pobierz
 8. 122.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca  2019 roku w sprawie opiniowania zmiany zatrudnienia prof dr hab inż. Waldemara Rachowicza: pobierz
 9. 121.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie obniżenia pensum mgr Ewelinie Mulawie z Instytutu Matematyki: pobierz
 10. 120.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr Arturowi Piekoszowi z Instytutu Matematyki: pobierz
 11. 119.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przedlużenia zatrudnienia dr inż Moniki Pokladko-Kowar w Instytucie Fizyki: pobierz
 12. 118.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie opiniowania wniosków o zatrudnienie osób na stanowisko profesora wizytującego: pobierz
 13. 117.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń uczelnianych: pobierz
 14. 116.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń państwowych: pobierz
 15. 115.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 16. 114.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia: pobierz
 17. 113.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie korekty uchwały rekrutacyjnej: pobierz
 18. 112.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności Analityka Danych na kierunku Informatyka: pobierz
 19. 111.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Computer modelling (Modelowanie komputerowe) na kierunku Fizyka Techniczna: pobierz
 20. 110.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka: pobierz
 21. 109.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Volodymyra Dilnyi: pobierz
 22. 108.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Piotra Fornala: pobierz
 23. 107.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Hańderek: pobierz
 24. 106.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie rocznego urlopu bezpłatnego dla dr hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK: pobierz
 25. 105.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 26. 104.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dostosowania postanowień uchwały RW FMiI z dnia 07 marca 2018 roku nr 17/2018 2018 w sprawie oferty kształcenia wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia uruchomione w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: pobierz
 27. 103.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na kierunku Matematyka pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018 na 2019: pobierz
 28. 102.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Pławiaka na opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 29. 101.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania dr hab. Jacka Leśkowa, prof. PK z funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 30. 100.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Piotra Zabawy: pobierz
 31. 99.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Barbary Borowik: pobierz
 32. 98.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Adama Szmaglińskiego: pobierz
 33. 97.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Magdaleny Grzech: pobierz
 34. 96.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Katarzyny Pałasińskiej: pobierz
 35. 95.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Marcina Skrzyńskiego: pobierz
 36. 94.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Anny Milian: pobierz
 37. 93.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Margarety Wiciak: pobierz
 38. 92.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Lecha Sławika: pobierz
 39. 91.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Kamila Kulara: pobierz
 40. 90.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Grzegorza Gancarzewicza: pobierz
 41. 89.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej: pobierz
 42. 88.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego: pobierz
 43. 87.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Eweliny Mulawy: pobierz
 44. 86.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie planów wydawniczych na 2019r.: pobierz
 45. 85.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunkach Informatyka, Fizyka Techniczna i NN:pobierz
 46. 84.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich: pobierz
 47. 83.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania dr hab. Ryszarda Zacha, prof. PK na członka Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: pobierz
 48. 82.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki: pobierz
 49. 81.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 50. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 80.2018:pobierz
 51. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 79.2018:pobierz
 52. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 78.2018:pobierz
 53. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 77.2018:pobierz
 54. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 76.2018:pobierz
 55. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 75.2018:pobierz
 56. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 74.2018:pobierz
 57. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 73.2018:pobierz
 58. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 72.2018:pobierz
 59. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 71.2018:pobierz
 60. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 70.2018:pobierz
 61. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 69.2018:pobierz
 62. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 68.2018:pobierz
 63. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 67.2018:pobierz
 64. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 66.2018:pobierz
 65. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 65.2018:pobierz
 66. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 64.2018:pobierz
 67. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 63.2018:pobierz
 68. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 62.2018:pobierz
 69. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 61.2018:pobierz
 70. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 60.2018:pobierz
 71. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 59.2018:pobierz
 72. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 58.2018:pobierz
 73. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 57.2018:pobierz
 74. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 56.2018:pobierz
 75. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 55.2018:pobierz
 76. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 54.2018:pobierz
 77. IV Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 53.2018:pobierz
 78. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 52.2018:pobierz
 79. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 51.2018:pobierz
 80. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 50.2018:pobierz
 81. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 49.2018:pobierz
 82. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 48.2018:pobierz
 83. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 47.2018:pobierz
 84. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 46.2018:pobierz
 85. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 45.2018:pobierz
 86. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 44.2018:pobierz
 87. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 43.2018:pobierz
 88. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 42.2018:pobierz
 89. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 41.2018:pobierz
 90. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 40.2018:pobierz
 91. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 39.2018:pobierz
 92. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 38.2018:pobierz
 93. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 37.2018:pobierz
 94. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 36.2018:pobierz
 95. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 35.2018:pobierz
 96. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 34.2018:pobierz
 97. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 33.2018:pobierz
 98. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 32.2018:pobierz
 99. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 31.2018:pobierz
 100. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 30.2018:pobierz
 101. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 29.2018:pobierz
 102. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 28.2018:pobierz
 103. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 27.2018:pobierz
 104. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 26.2018:pobierz
 105. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 25.2018:pobierz
 106. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 24.2018:pobierz
 107. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 23.2018:pobierz
 108. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 22.2018:pobierz
 109. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 21.2018:pobierz
 110. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 20.2018:pobierz
 111. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 21 wrzesnia 2016 roku nr 81.2016:pobierz
 112. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 19.2018:pobierz
 113. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 18.2018:pobierz
 114. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 17.2018:pobierz
 115. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 16.2018:pobierz
 116. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 15.2018:pobierz
 117. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 14.2018:pobierz
 118. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 13.2018:pobierz
 119. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 12.2018:pobierz
 120. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 11.2018:pobierz
 121. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 10.2018:pobierz
 122. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 9.2018:pobierz
 123. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 8.2018:pobierz
 124. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 7.2018:pobierz
 125. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6a.2018:pobierz
 126. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6.2018:pobierz
 127. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 5.2018:pobierz
 128. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 4.2018:pobierz
 129. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 3.2018:pobierz
 130. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 2.2018:pobierz
 131. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 1.2018:pobierz
 132. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 128/2017:pobierz
 133. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 127/2017:pobierz
 134. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 126/2017:pobierz
 135. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 125/2017:pobierz
 136. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 124/2017:pobierz
 137. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 123/2017:pobierz
 138. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 122/2017:pobierz
 139. Posiedzenie 96 RW w dniu 2015-02-18 Zarządzenia:
  Zarządzenie nr1 pobierz, załącznik do zarządzenie nr1 pobierz
  Zarządzenie nr2 pobierz

[Mieczysław Mucha, 2019-04-17 19:31]
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska