WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Uchwały i zarządzenia Rady Wydziału


 1. 86.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie planów wydawniczych na 2019r.: pobierz
 2. 85.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunkach Informatyka, Fizyka Techniczna i NN:pobierz
 3. 84.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich: pobierz
 4. 83.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania dr hab. Ryszarda Zacha, prof. PK na członka Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: pobierz
 5. 82.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki: pobierz
 6. 81.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 7. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 80.2018:pobierz
 8. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 79.2018:pobierz
 9. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 78.2018:pobierz
 10. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 77.2018:pobierz
 11. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 76.2018:pobierz
 12. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 75.2018:pobierz
 13. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 74.2018:pobierz
 14. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 73.2018:pobierz
 15. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 72.2018:pobierz
 16. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 71.2018:pobierz
 17. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 70.2018:pobierz
 18. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 69.2018:pobierz
 19. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 68.2018:pobierz
 20. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 67.2018:pobierz
 21. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 66.2018:pobierz
 22. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 65.2018:pobierz
 23. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 64.2018:pobierz
 24. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 63.2018:pobierz
 25. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 62.2018:pobierz
 26. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 61.2018:pobierz
 27. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 60.2018:pobierz
 28. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 59.2018:pobierz
 29. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 58.2018:pobierz
 30. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 57.2018:pobierz
 31. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 56.2018:pobierz
 32. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 55.2018:pobierz
 33. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 54.2018:pobierz
 34. IV Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 53.2018:pobierz
 35. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 52.2018:pobierz
 36. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 51.2018:pobierz
 37. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 50.2018:pobierz
 38. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 49.2018:pobierz
 39. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 48.2018:pobierz
 40. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 47.2018:pobierz
 41. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 46.2018:pobierz
 42. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 45.2018:pobierz
 43. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 44.2018:pobierz
 44. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 43.2018:pobierz
 45. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 42.2018:pobierz
 46. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 41.2018:pobierz
 47. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 40.2018:pobierz
 48. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 39.2018:pobierz
 49. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 38.2018:pobierz
 50. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 37.2018:pobierz
 51. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 36.2018:pobierz
 52. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 35.2018:pobierz
 53. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 34.2018:pobierz
 54. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 33.2018:pobierz
 55. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 32.2018:pobierz
 56. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 31.2018:pobierz
 57. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 30.2018:pobierz
 58. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 29.2018:pobierz
 59. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 28.2018:pobierz
 60. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 27.2018:pobierz
 61. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 26.2018:pobierz
 62. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 25.2018:pobierz
 63. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 24.2018:pobierz
 64. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 23.2018:pobierz
 65. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 22.2018:pobierz
 66. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 21.2018:pobierz
 67. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 20.2018:pobierz
 68. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 21 wrzesnia 2016 roku nr 81.2016:pobierz
 69. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 19.2018:pobierz
 70. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 18.2018:pobierz
 71. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 17.2018:pobierz
 72. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 16.2018:pobierz
 73. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 15.2018:pobierz
 74. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 14.2018:pobierz
 75. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 13.2018:pobierz
 76. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 12.2018:pobierz
 77. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 11.2018:pobierz
 78. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 10.2018:pobierz
 79. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 9.2018:pobierz
 80. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 8.2018:pobierz
 81. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 7.2018:pobierz
 82. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6a.2018:pobierz
 83. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6.2018:pobierz
 84. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 5.2018:pobierz
 85. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 4.2018:pobierz
 86. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 3.2018:pobierz
 87. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 2.2018:pobierz
 88. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 1.2018:pobierz
 89. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 128/2017:pobierz
 90. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 127/2017:pobierz
 91. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 126/2017:pobierz
 92. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 125/2017:pobierz
 93. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 124/2017:pobierz
 94. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 123/2017:pobierz
 95. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 122/2017:pobierz
 96. Posiedzenie 96 RW w dniu 2015-02-18 Zarządzenia: 
  Zarządzenie nr1 pobierz, załącznik do zarządzenie nr1 pobierz
  Zarządzenie nr2 pobierz

[Renata Wawro, 2018-11-06 08:55]
REKRUTACJA
DODATKOWA REKRUTACJA 2018/2019
HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Rekrutacja 2018/2019
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Satcjonarne i Niestacjonarne
Fizyka Techniczna, Nanotechnologie i Nanomateriały
Informatyka
Matematyka
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wyniki Rekrutacji
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Koło Naukowe KWARK
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Menedżer Dyplomów
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Day of Escape
Dzień Liczby PI
Samorząd Studencki Wfmii PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Fizyka techniczna
Informatyka
Matematyka
Nanotechnologie i Nanomateriały
Nowa Specjalność Analityka Danych
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Menedżer Dyplomów
Panel administracyjny
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Instytut Fizyki
Instytut Informatyki
Instytut Matematyki
Instytut Teleinformatyki
Syllabus PK
Wystawianie ocen
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska